Vrátenie tovaru - odstúpenie

Ak chcete vrátiť tovar, u nás to nie je problém ..


Samozrejme, ako spotrebiteľ máte právo na vrátenie tovaru do 14 dní od dňa jeho prevzatia, bez udania dôvodu.  Ako na to?

Úplne najlepšie je poslať nám krátky e-mail na info@bayernshop.sk, že tovar posielate spät, aby sme ho očakávali.

Formulár k odstúpeniu si môžete stiahnuť nižšie. Formulár nám môžete poslať emailom, sme však radšej ak ho pošlete s tovarom, aby sme tovar vedeli rýchlejšie identifikovať a vrátenie prostriedkov vyriešiť.
Ak nemáte tlačiareň, stačí napísať tieto údaje aj rukou na papier. K odstúpeniu nie je potrebné prikladať faktúru, stačí nám číslo objednávky, prípadne meno na koho bola objednávka uskutočnená, my si to už v systéme nájdeme.
Nezabudnite prosím pripísať číslo účtu, kam prostriedky za dobropis vrátime.

Adresa pre vrátenie tovaru:         ABENYS s.r.o., Žitnoostrovská 1302/3, 92901 Dunajská Streda

Formulár pre vrátenie si môžete stiahnuť tu :

Odstúpenie od kúpnej zmluvy uzavretej na diaľku-BAYERNSHOP.sk


Ak máte chuť na zákonné informácie, ktoré z odstúpenia vyplývajú, čítajte ďalej ...

Máte právo odstúpiť od tejto kúpnej zmluvy bez uvedenia dôvodu v lehote 14 dní. Lehota na odstúpenie od zmluvy uplynie 14 dní odo dňa, keď Vy alebo Vami určená tretia osoba prevezmete tovar. 

Príslušný tovar zašlite poštou na adresu ABENYS s.r.o., Žitnoostrovská 1302/3, 92901 Dunajská Streda. Vrátenie je potrebné uskutočniť bez zbytočného odkladu a v každom prípade najneskôr do 14 dní odo dňa uplatnenia práva na odstúpenie od zmluvy. Lehota sa považuje za zachovanú, ak tovar odošlete späť pred uplynutím 14-dňovej lehoty. Priame náklady na vrátenie tovaru znášate Vy.
 
V prípade odstúpenia od kúpnej zmluvy Vám vrátime všetky platby, ktoré ste uhradili v súvislosti s uzavretím kúpnej zmluvy, najmä kúpnu cenu vrátane nákladov na doručenie tovaru k Vám. To sa nevzťahuje na dodatočné náklady, ak ste si zvolili iný druh doručenia, ako je najlacnejší bežný spôsob doručenia, ktorý ponúkame, ani na náklady za doplnkové služby, ak boli predmetom zmluvy, a ak došlo k ich úplnému poskytnutiu

Platba za zakúpený tovar Vám bude uhradená až po doručení vráteného tovaru späť na našu adresu alebo po predložení dokladu preukazujúceho zaslanie tovaru späť, podľa toho, čo nastane skôr.

Upozorňujeme Vás, že v prípade odstúpenia od kúpnej zmluvy zodpovedáte za akékoľvek zníženie hodnoty tovaru v dôsledku zaobchádzania s ním, v čase od jeho doručenia, do momentu jeho vrátenia iným spôsobom, než aký je potrebný na zistenie povahy, vlastností a funkčnosti tovaru.